FATURAPAZARI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

İşbu üyelik sözleşmesi (“Üyelik Sözleşmesi”), ticari işletmelerin (“Üye Ticari İşletme”) ve finans kurumlarının (bankalar ve faktoring şirketleri) (“Üye Finans Kurumu”) (birlikte “Platform Müşterisi veya Platform Müşterileri”) üye olmak suretiyle kullanabilmeleri için Koşuyolu Mah. Mehmet Akfan Sk. No:57 Daire No:3 Tel:  Kadıköy İSTANBULadresinde mukim FATURAPAZARI Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri Anonim Şirketi (Şirket) tarafından tasarlanan web sayfasının (“Platform”) işletim ve kullanımına ve söz konusu Üye Ticari İşletme ve Üye Finans Kurumlarının Platform üzerinden birbirleri ile iletişime geçmelerine ilişkin şart ve koşulları belirlemektedir.

1.      SÖZLEŞMENİN KONUSU

Platform, Üye Ticari İşletmelerin fatura, e-fatura, e-arşiv ve çeklerini finansman sağlamak amacıyla Platform’a yüklemelerine, Üye Finans Kurumları’nın da söz konusu fatura, e-fatura, e-arşiv ve varsa çekleri Şirket’e ait www.faturalab.com.tr  adresli web sayfası ve mobil uygulama aracılığıyla Platform’dan görerek temlik karşılığı finanse etme iradelerini teklif vermek suretiyle ortaya koymalarına imkan tanımaktadır. Herhangi bir Üye Ticari İşletmenin herhangi bir Üye Finans Kurumu tarafından verilen tekliflerden birini kabul etmesi halinde (“Kabul Edilen Teklif”) taraflar arasında ayrıca bir faktoring sözleşmesi (“Faktoring Sözleşmesi”) akdedilecek olup, işbu Üyelik Sözleşmesi akdedilecek olan söz konusu Faktoring Sözleşmesi’nin hüküm ve şartlarını kapsamamaktadır.

2.      PLATFORM MÜŞTERİSİ OLMA ŞARTLARI

Platform, münhasıran ticari işletmelere, banka ve faktoring şirketlerine hizmet sağlamakta olup, sadece ilgili mevzuat uyarınca banka veya faktoring şirketi niteliğini haiz tüzel kişiler Üye Finans Kurumu olabileceklerdir. Şirketimiz, Üyelik Hesabı açılması sırasında başvuru sahibi ticari işletme veya finans kurumu tarafından sunulan bilgiler doğrultusunda, söz konusu tüzel kişilerin ticari işletme veya Finans Kurumu sıfatına haiz olup olmadıklarına ilişkin araştırma yapma hakkına sahip olup, üyelik başvurusu yapan tüzel kişinin ticari işletme veya banka veya faktoring şirketi olmaması halinde üyelik başvurusunu reddetme hakkına sahiptir.

3.      PLATFORM MÜŞTERİSİ HESAPLARI

3.1.   Platform Müşterileri, Platform’u, kendilerine ait oluşturulacak hesaba (“Üyelik Hesabı”) giriş yaparak kullanacaktır. Üyelik Hesabı’nın yaratılması, Platform Müşterileri’ne, Platform’u kullanma ve tasarlanan işleyişe uygun şekilde Platform üzerinden birbirleri ile iletişime geçme hakkı vermektedir.
3.2.   Madde 2’de belirtilen şartları sağlayan tüzel kişiler, firma ünvanları, vergi ve sicil numaraları, sektör ve adres bilgileri, Üyelik Hesabı için kullanacakları e-mail adreslerini ve şifre bilgilerini girerek Platform’a üyelik işlemini tamamlayacaklardır. Söz konusu bu bilgilerin yanlış, eksik veya yanıltıcı olmasından kaynaklanan ve şirketimiz, Platform Müşterileri veya herhangi üçüncü kişilerin uğrayabileceği tüm zararlardan ilgili Platform Müşterileri bizzat sorumludur. Ayrıca şirketimizin söz konusu bu bilgilerin yanlış, eksik veya yanıltıcı olması halinde ilgili Platform Müşterisi’nin Üyelik Hesabı’nın iptal etme veya askıya alma hakkı saklıdır.
3.3.   Bu doğrultuda Platform Müşterisi tarafından verilen e-mail adresi ve şifre münhasıran Platform Müşterisi’ne aittir.
3.4.   Şirketimiz, Platform’a giriş sırasında, Üyelik Hesabı yaratılırken ve Platform Müşterisi tarafından beyan edilen e-mail adresi ve şifrenin girilmesi halinde, Platform Müşterisi’nin kimliğinin doğrulandığını ve Platform’da yapılacak işlemlerin söz konusu Platform Müşterisi tarafından yapıldığını varsayar. Şirketimizin, Platform Müşterisi tarafından giriş yapılmadığına ilişkin makul sebeplerin bulunduğuna inandığı haller saklıdır.
3.5.   Platform Müşterisi, Üyelik Hesabı’na ait e-mail adresi ve şifresini her zaman gizli tutmakla yükümlüdür. Bu nedenle Platform Müşterisi, e-mail adresi veya şifresinin çalınması veya kaybedilmesi veya Üyelik Hesabı’nın üçüncü kişiler tarafından izinsiz kullanıldığına dair herhangi bir şüphenin varlığı halinde bu durumu derhal şirketimize bildirmekle yükümlüdür. Söz konusu bildirimin yapılmaması veya Platform Müşterisi’ne ait e-mail ve şifre bilgilerinin Platform Müşterisi tarafından üçüncü kişilerle paylaşılması halinde, Platform Müşterisi Üyelik Hesabı kullanarak gerçekleştirilen eylem ve işlemlerden, oluşacak borçlardan ve bu eylem ve işlemlerden kaynaklı tüm zararlardan münhasıran sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda şirketimiz, söz konusu doğabilecek zararlardan hiçbir surette sorumlu tutulmayacaktır.
3.6.   Platform Müşterileri Platform üzerinde işlemde (Açık Artırma veya Açık Artırma sonrası onay süreci) olan bir faturaları yok ise yazılı bir talimat ile üyelikten ayrılabilirler. Şirketimiz, yazılı talimatın alınmasından sonra en geç 15 işgünü içerisinde üyeliği sonlandırmayı taahhüt eder. Üyeliğin sonlanması halinde, önceden Platform’a aktarılan bilgi gizliliğinin korunmasına ilişkin yükümlülüklerin devamı dışında, iş bu sözleşme fesih olmuş sayılır.

4.      PLATFORM

4.1.   Üye Finans Kurumları, Üye Ticari İşletme tarafından Platform’a yüklenen fatura veya fatura miktarlarını temlik almak amacıyla, ilgili Üye Ticari İşletme’ye Platform üzerinden teklifte (“Teklif”) bulunabilecektir. Üye Ticari İşletme, Üye Finans Kurumları tarafından verilen tüm teklifleri görebilecek, ancak Üye Finans Kurumları birbirlerinin verdikleri teklifleri göremeyeceklerdir. Tüm platform üyelerinin görebileceği ortak ekranda, Üye Finans Kurumu ismi belirtilmeksizin, en düşük teklif oranı yer alacaktır.
4.2.    Bir Üye Ticari İşletme tek bir fatura ve varsa Destekleyici Belgeleri Açık Artırmaya sokabileceği gibi birden fazla faturayı ve Destekleyici Belgelerini birleştirerek Açık Artırmaya sokabilir. Bu durumda Üye Finans Kurumları hangi faturaları iskonto etmek istediklerini sistem üzerinden seçip ona göre teklif verebilirler.
4.3.   Bir Üye Ticari İşletme tarafından Platform’a yüklenen fatura, çek veya diğer ödeme bilgileri sadece Üye Finans Kurumları tarafından görülebilecek, diğer Üye Ticari İşletmeler tarafından görülemeyecektir. Üye Ticari İşletmeler sadece uygun gördükleri Üye Finans Kurumları ile çalışma hakkına sahip olacaklar, Platform üzerinden bu seçimi yapabileceklerdir. . Bu durumda sadece Üye Ticari İşletme’nin izin verdiği Üye Finans Kurumları o Üye Ticari İşletmeye ait Fatura ve çekleri görebilecek ve teklif verebileceklerdir.
4.4.   Üye Finans Kurumları Üye Ticari İşletmeler’in Platform’a yükleyip Açık Artırma’ya soktukları faturalarına teklif verebileceklerdir. Bu teklif Açık Artırma’ya sokulan fatura veya faturalara karşılık Valör Tarihi’nde ödenecek net tutarı (“Teklif Tutarı”) gösterir. Teklifin her iki tarafça kabul edilip onaylanması ve faktoring işleminin gerçekleştirilmesi halinde, Finans Kurumu Teklif Tutarı’nı Açık Artırma’da belirtilen Valör tarihinde fatura sahibi Üye Ticari İşletme’ye ödeyecektir. Teklifte bulunan Üye Finans Kurumu Platform tarafından hesaplanan Teklif Tutarı’nı Üye Ticari İşletme’ye tam olarak ödemeyi, bu işlemle ilgili herhangi başka bir komisyon, ücret ve/veya başka adla bir ödeme talep etmemeyi kabul etmiş olur. Üye Ticari İşletme’nin, Üye Finans Kurum’larından herhangi birinin teklifleri arasından uygun gördüğünü kabul etmesi halinde Kabul Edilen Teklif oluşacaktır. Üye Ticari İşletme’nin Platform aracılığıyla teklifi “Kabul” veya “Red” seçeneği olacak, Kabul Edilen Teklif, tarafların Üyelik Hesabı’nda yaratılacak olan veri tabanına (“Üye Cüzdanı”) kaydedilecektir.
4.5.   Üye Ticari İşletme’nin kabul ettiği teklif, teklifi kabul edilen Finans Kurumu tarafından Platform aracılığıyla takip edilip görüntülenebilecek, Finans Kurumu’nun Platform üzerinde tekrar “Red” seçeneği yer alacaktır.
4.6.   Platform, Platform Müşterileri’nin birbirleriyle iletişime geçmesi amacıyla tasarlanmış olup, Üye Ticari İşletmeler ve Üye Finans Kurumları arasında sadece bir teklif verme ve iletişim ağı sağlamaktadır. Bu doğrultuda, teklifin her 2 tarafça Platform üzerinden kabul edilmesi, Üye Finans Kurumu tarafından finansman işleminin gerçekleştirileceğini garanti etmez. Tarafların hak ve yükümlülükleri, doğacak alacak ve borçlar veya ödemelere ilişkin tüm hükümler taraflar arasında akdedilebilecek Faktoring/Kredi Sözleşmesi ve finansman işlemi için Üye Finans Kurumu’nun gerekli gördüğü diğer belgeler ile belirlenecektir. Platform, olası finansman ödemelerine ilişkin bir ödeme mekanizması sunmamakta, şirketimiz ise söz konusu Faktoring/Kredi Sözleşmesi’nin akdedilmesi veya akdedilmemesi veya Faktoring Sözleşmesi’nden doğacak ödemelere ilişkin hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir.
4.7.   Platform’da kullanılan tüm grafik, fotoğraf, ses ve logolar (“Platform İçeriği”) şirketimize ait olup, şirketimiz söz konusu Platform İçeriği’nde her zaman değişiklik yapma hakkına sahiptir. Platform İçeriği, şirketimizin önceden yazılı izni olmaksızın hiçbir surette kopyalanamaz, yayınlanamaz ve paylaşılamaz.
4.8.   Şirketimiz, Platform üzerinden sağlanan hizmetlerin kesintisiz olarak sunulabilmeleri için gereken tüm çabayı göstermeyi kabul eder. Ancak, Platform’un şirketimizin öngöremediği herhangi bir sebeple işlevsel tutulamaması halinde oluşabilecek kesintilerden şirketimiz sorumlu tutulmayacaktır.
4.9.   Platform, şirketimiz tarafından güvenli serverlar kullanılarak oluşturulmuştur. Şirketimiz Platform’un ve Platform Müşterileri’nin bilgilerinin güvenliğine üstün önem vermektedir. Platform içindeki bilgilerin gizliliğinin sağlanması için gerekli tedbirlerinden alınmasından şirketimiz sorumludur.
4.10.   Şirketimiz, Platform üzerinden sağlanan bilgi, fatura, çek ve diğer belgelerin doğruluğu, tamlığı ve geçerliliğine ilişkin açık veya dolaylı bir beyan, garanti veya taahhütte bulunmamaktadır. Platform üzerinden sağlanan tüm bilgi ve faturaların doğruluğunu değerlendirmek tamamen Platform Müşterileri’nin sorumluluğunda olup, şirketimiz söz konusu bilgi ve faturaların eksik veya yanlış olmasından doğabilecek zararlardan hiçbir surette sorumlu tutulamaz.
4.11.  Platform Müşterileri;
     4.11.1.   Üyelik Hesabı’nı şirketimizin önceden yazılı onayı olmaksızın devretmeyeceklerini,
     4.11.2. Platformu yürürlükte bulunan tüm Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun biçimde kullanacaklarını,
     4.11.3. Platform’a herhangi virus veya kötü amaçlı materyaller veya herhangi reklam, duyuru, metin, resim, ses ve diğer materyal iletmeyeceklerini,
     4.11.4. Platform’a şirketimizin çalışanlarının ilettiği metin, resim, grafik, dâhil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere Platform İçeriği’ne dahil edilen herhangi bir materyali değiştirmeyeceklerini, silmeyeceklerini, kopyalamayacaklarını ve dağıtmayacaklarını,
     4.11.5. Çerçeveleme (framing) veya benzer teknolojiler kullanarak Platform’u kendi amaçları doğrultusunda yönlendirmeyeceklerini veya görüntülemeyeceklerini ve benzer nitelikte diğer herhangi bir işlem ve eylem yapmayacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.
4.12. Platform Müşterileri, Platform’a yükledikleri bilgi ve belgelerin doğru ve tam olduğunu, yanıltıcı olmadığını peşinen kabul ederler. Şirketimiz, Platform’a yüklenecek herhangi bir bilginin, eksik, yanlış, yanıltıcı veya sahte olmasından kaynaklanan doğrudan veya dolaylı zararlardan sorumlu tutulmayacaktır.

5.      ŞİRKETİN SORUMLULUĞUNUN SINIRI

5.1.   Şirketimiz,
    5.1.1. Platform’a erişim veya kullanımdan kaynaklanan fiziki yaralanma veya mala zarar,
    5.1.2. Platform’a girilen bilgi ve faturaların hatalı ve yanlış adrese gönderilmesinden Platform üzerinden sunulan hizmetlerin kesilmesinden,
    5.1.3. Platform’a Platform Üyeleri tarafından yüklenen evrak, fatura ve diğer her türlü belgenin gerçeklik ve doğruluğundan,
    5.1.4. Platform üzerinde Platform Üyeleri tarafından verilen tekliflerin içeriğinden, Üyeler tarafından kabul veya red edilen tekliflerden, bu tekliflerin içeriğinden sorumluluk kabul etmeyecektir.
5.2.   Platform Müşterileri, şirketimizin Platform üzerinden sunulan Kabul Edilen Teklif ile Üye Ticari İşletme ve Üye Finans Kurumu arasında sözleşme ilişkisi kurulacağına ve/veya söz konusu sözleşmesel ilişkinin niteliğine ilişkin hiçbir beyan, garanti veya taahhütte bulunmadığını kabul eder.
5.3.   Platform Müşterileri, Platform’un kendileri tarafından kullanımından doğan ve doğabilecek tüm talep ve davaların tek muhatabı ve sorumlusudur. Platform Müşterileri, Platform’u Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına aykırı kullanmaları halinde şirketimizin, diğer Platform Müşterileri’nin veya diğer üçüncü kişilerin maruz kalabilecekleri tüm zarar, masraf ve diğer her türlü talepten doğrudan sorumlu olacaklarını gayrikabili rücu kabul eder.
5.4.   Madde 4.7’ye halel gelmeksizin şirketimiz tarafından alınan tüm önlemlere rağmen herhangi üçüncü kişiler tarafından Platform’un hacklenmesinden veya Platform’a kötü amaçlı kodların iletilmesinden şirketimiz sorumlu tutulamaz.

6.      GİZLİLİK

6.1.   Şirketimiz, bilgilerinin gizliliğinin sağlanması için gerekli tedbirleri almayı taahhüt eder. Öte yandan, Platform Müşterileri, kendilerine ait bilgilerin şirketimiz, şirketimizin çalışanları ve danışmanları tarafından saklanmasına, kullanılmasına ve aktarılmasına açık rızalarının olduğunu kabul eder.
Şirketimiz, Platform Müşterileri tarafından sunulan bilgileri,
     6.1.1. Platform üzerinden sunulan hizmetlerin ve Platform İçeriği’nin geliştirilmesi, kullanılması, sunulması ve iyileştirilmesi,
     6.1.2. Platform Müşterileri’nin kimliklerinin doğrulanması,
     6.1.3. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nde belirtilen şart ve koşullara uyulması,
     6.1.4. Platform’daki aksaklık veya eksikliklerin çözümlenmesi,
     6.1.5. Şirketimizin yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve muhtemel kanuna aykırı işlemlerin ve politika ihlallerinin tespit edilmesi ve önlenmesi gibi amaçlarla saklayabilir, kullanabilir ve gerekmesi halinde yasal mercilere aktarılabilir.
6.2.   Platform Müşterileri’nin bilgilerinin Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri tarafından talep edilmesi halinde, talep edilen bu bilgilerin şirketimiz tarafından ilgili mahkemeye sunulacağı Platform Müşterileri tarafından koşulsuz ve şartsız olarak kabul edilmektedir.

7.      UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

İşbu Üyelik Sözleşmesi, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olup, Sözleşme’nin ifasından doğan uyuşmazlıkların çözümünde, İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

8.      DİĞER HÜKÜMLER

8.1.  İşbu Üyelik Sözleşmesi’ndeki hiçbir unsur şirketimiz ile Platform Müşterileri arasında herhangi bir temsilcilik, acente, ortaklık veya başka türlü bir ortak girişim ilişkisi olarak yorumlanmayacaktır.
8.2. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin herhangi bir maddesinin geçersiz sayılması veya uygulanmasının imkânsız hale gelmesi, diğer maddelerinin geçerliliğini ve ifasını etkilemeyecektir.